Fiberde mucize olacakmış!

Mevzu, bu yıl sonuna kadar Türkiye’nin tüm mahallelerinin yüzde 90’ına internet geleceği ve 2023’te de yüzde 100 fiber internete ulaşılacağı! Bilginin kaynağı ve de kamuoyu ile paylaşımı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan…

Sayan’ın bu açıklaması herkes gibi Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) da dikkatini çekiyor… Bu söylemin ne kadar gerçekçi olduğunu anlamak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 yılı son üç aylık verileri üzerinden, memleketin mobil ve sabit İnternet altyapısını ve de halkın internet erişim olanaklarını değerlendirmek gerektiğinden harekete geçiyor EMO… Ve şu veri ve de tespitlere ulaşıyor:

Sabit Genişbant abonelerinin yüzde 75’i halen düşük hızlı bakır altyapıdan hizmet alabiliyor.

BTK’nın verilerine göre İnternet trafiğinde sabit hatlar yüzde 95, mobil hatlar ise yüzde 5 trafik payına sahip.

Sabit hat kullanan 16.7 milyonun içinde eve kadar ya da binaya kadar fiber İnternet’i olan sadece 4 milyon abone var.

TÜİK’e göre 24 milyon hane var, bu durumda geride 20 milyon fibersiz hane bulunuyor.

Dolayısıyla “20 yılda 4 milyon olan fiberli hane sayısı, 2 yılda 24 milyona çıkar mı?” sorusu ortaya çıkıyor… Bir de hesaba katılması gereken 3 milyona yakın iş yerinin fiberleşmesi var…

Türkiye’deki İnternet trafiğinin yüzde 95’ini taşıyan sabit genişbant hatlarının hız dağılımına bakıldığında ise abonelerin yüzde 75’i düşük hızlarda (2 Mbps’ten 24 Mbps’e kadar) hizmet alabilirken, 100 Mbps üzerinde yok denecek kadar az abone bulunuyor. BTK İnternet sayfasında, “Şubat 2020’de Türkiye’de toplam baz istasyonu sayısı 190 bin civarında” diye belirtilirken, mobil şebekenin en önemli unsurlarından biri olan baz istasyonlarının fiberleşme oranının ne olduğu bilinmiyor…

Baz istasyonları ülke genelinde yaklaşık yüzde 30 oranında doğrudan fiber bağlantılı. Geri kalan tüm baz istasyonları radyolink ile kent merkezlerinde ortalama 500 MBps, kırsalda ise 200 Mbps hızla GSM şebekesine bağlı… GSM operatörleri arasında ve coğrafi bölgeler arasında da fiber bağlantılı baz istasyonları bakımından çok büyük farklılıklar var.

Mobil şebekenin paylaşımlı yapısı ve mevcut baz istasyonlarının durumu göz önüne alındığında, gerçek anlamda genişbant kullanıcı sayısı resmi rakamların çok gerisinde…

Türk Telekom’un özelleştirildiği 2006 yılında toplam fiber uzunluğu yaklaşık 110 bin km. Türk Telekom’un özelleştirilmesinden bu yana geçen 15 yılda 331 bin km’si Türk Telekom ve 94 bin km’si diğer altyapı yatırımcılarına ait olmak üzere ana omurga ve kullanıcı bazında 425 bin km’lik fiber uzunluğuna ancak ulaşılmış durumda.

Türkiye, dünya İnternet sıralamasında (Speedtest Global Index) mobilde 134 ülke içerisinde 58’inci, sabit hatlarda 176 ülke arasında 101. Sırada…

Bu veriler doğrultusunda EMO doğal olarak soruyor:

“20 yılda yapılan 425 bin km fiber altyapı nasıl olacak da 2 yılda en az 10 katına çıkartılacak? 4 milyon olan fiber abone sayısı iki yılda iş yerleri ile birlikte nasıl 27 milyona çıkacak? Asıl önemlisi fahiş fiyatlarla hizmet veren bu sektör, yoksullaşan halka bunu nasıl verecek?”

Bekleyin fiberde de mucize geliyor!