Adalet kuşku altında bırakılmamalı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yaptığı düzenleme yani kararname atamalara yer vermektedir. Atamalarda iktidara yakın duran hakim ve savcılar terfi ettirilirken, muhalefet oyu kullanan hakim ve savcılarında geri plana itildiği, kısacası iktidarın seyrine uygun atamaların gerçekleştiği gözden kaçmamaktadır. Önemli olan yargının bağımsızlığı, yargıya gölge düşürülmemesi ve yargının yansızlığıdır. Bütün bu ilkeleri düşündürecek duruma getiren atamalar,…

Read & shop