Tayvan’da emrivaki

Geride bıraktığımız yüzyılın son elli yılını sakinlikle geçirmiştik. 20.yüzyıl ilk yarısı savaşlarla, ikinci yarısı ise nispeten sulh ve sukun içinde geçen bir asır olarak anılacaktır. Avrupa’nın iki kutuplu dünyaya rağmen değerlerini muhafaza etmesi, Japonya – Çin savaşıyla Kore savaşının sona ermesi, Hindiçin ve Vietnam savaşlarının bitmesi, sonra Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla insanlık daha barışcıl, daha istikrarlı…

Read & shop