Müjdelerden önce yüksek vergiler 1 Ocak’ta devrede!

Hafta başında Resmi Gazete yayımlanan kararlara göre, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere, Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.2 oranında artırıldı. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Emlak Vergisi’ne de yüzde 18.10 oranında zam geldi. Bu vergi zammı, Büyükşehir belediye sınırları…

Read & shop

Toplayın evrakları, vergi dairesinde inceleneceğiz!

Şaka değil “bunun olması için” hazırlıklar var! Bugünlerde OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci’yi ve gündeme getirdiği konuları dikkatle izlemekte fayda var… Oldukça önemli ve iş dünyasını çok yakından ilgilendiren konulara değiniyor OSİAD Başkanı Ekinci… Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile vergi incelemelerinin işyerinde yapılmasına dair hüküm kaldırılıyor! 1 Dolar’ın 10 TL’yi geçtiği…

Read & shop