Uzlaşı ve çoğulculuk çağın ruhudur

Altılı masada yakalanan “çoğulculuk ve uzlaşı olgusu” çağın ruhunu oluşturduğu kadar;  aynı zamanda tüm toplumsal sorunların çözüm platformudur da. Uygarlığın geldiği bugünkü aşamada, toplumsal yapılar çeşitlendi, çoğulculaştı ve herkes sesini gerektiğinde sokakta bile duyurabiliyor. Çeşitlenmiş toplum yapısında farklı sosyal tabakalar ve çeşitli sosyal gruplar toplumsal karar süreçlerine katılmak isterler. Bunun tek yolu çoğulcu ve de…

Read & shop