Ege Üniversitesinin istikrarlı yükselişi sürüyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversitelerin faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla hazırlanan “2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayınlandı.

Loading

Read & shop