Öncelikli konu, engelliler…

Ülkemizde ve dünyada önem ve öncelik verilmesi gereken konuların başında, engelli vatandaşlar ile ilgili düzenlemeler gelmektedir. Bu sahada hem merkezi hem de mahalli yönetimlere görevler düşmektedir. A) TÜİK rakamlarına göre, ülkemizde 9 milyon engelli mevcuttur. Bu (aile ortalaması 4 kişi olarak düşünüldüğünde) minimum 36 milyonluk bir kesim demektir. Kaldı ki ailede engelli varsa, sadece ana-baba…

Loading

Read & shop