Esas zararı gören insanlıktır

Silah üreticileri savaş tamtamları çalıyor. Bu krizlerin ekonomimize etkilerine değinmeden şu hususu belirtmek isterim: savaşların görünüşte bir galibi ve bir de mağlup olanı vardır. Oysa ana kaybedeni insanlıktır. Ekonomik olarak savaştan sadece savaş alanında olan kişi ve milletler değil yakınında uzağında olan toplumlar da o savaştan etkilenmektedir. Ne acı ki savaşa karşı olan insanlar da…

Read & shop

ABD, AB ve NATO’nun tavrı Rusya’yı cesaretlendirdi

Sovyetler Birliği dönemindeki iki kutuplu dünya düzeni, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ABD’nin lehine tek kutuplu düzene dönüşmeye başlamıştır. Sovyetler’den ayrılan devletlerin batıyla yakınlaşmaları, NATO’nun ve AB’nin doğuya doğru genişlemesi Rusya tarafından güvenlik tehdidi olarak gösterilmektedir. Bunun yanında stratejik öneme sahip Karadeniz’in önemli bir bölümünü kaybetmiştir. Şimdi etki alanını genişletmek için ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da…

Read & shop