Ekonominin gözü!

Yeni bir yıla girmenin heyecanını ve coşkusunu bile yaşayamadan, ekonomik ve sosyal sorunların ağırlığıyla alabildiğine bunalıyoruz. Bütün bu olumsuzluklara, bir de kış mevsiminin getirdiği ek zorluklar ekleniyor. Başta enflasyon olmak üzere ekonomide yaşanan sıkıntılar, gündemin başat konusu olmayı sürdürüyor. Bakanın mı, yoksa ekonominin gözleri mi? Ekonomik sorunlar karşısında yapılan hamleler, tam anlamıyla hedefine ulaşmadığı gibi…

Read & shop