Geçmişten ders almalıyız

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yayınları televizyonlarda acıyla izlerken, bunun nedenleri üzerinde pek durmadığımızı düşündüm. 15 Temmuz’lara nasıl geldik? Durup dururken olmadı ki bu hain kalkışma. Yıllarca tarikatlara, cemaatlere, laiklik karşıtı örgütlenmelere, yobazlara, şeyhlere, şıhlara sonuna kadar açtık vatan sathını. Dini politikaya iyice bulaştırdık. Ne yasa tanıdık, ne Anayasa. Devletin güvenlik kurumlarının tüm uyarı raporlarını…

Read & shop

Din, siyaset ve para

Güzelim memleketimde her şey öylesine kötüye gidiyor ki, nasıl düzeleceğini bilen yok. İktidarı da muhalefeti de birbirinden farksız. Çok konuşuyorlar, boş konuşuyorlar, hayal dünyasında gezdiriyorlar dinleyenleri. Millet geçim sıkıntısı ve yoksulluk çığlıkları atarken, bizi yönetenler ekonominin büyüdüğünü söylüyorlar. Hormonla büyüyen bir ekonomi ve beslenme-geçinme çığlıklarıyla ufalan bir halk. Ne büyük bir çelişki değil mi? Bana…

Read & shop

Laik ve demokratik bir ülkede yaşamak isteniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokoller gündemdeki yerini korurken, toplumun büyük bölümünün Diyanet ve tarikatlara güvenmediği ortaya çıktı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) yayımladığı ve 2016 ile 2020’de yapılan iki ankete dayanan çalışmaya göre toplumun büyük çoğunluğu laik ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyor, Diyanet ile tarikatlara güvenmiyor. Katılımcıların ortalama yüzde 85’i dinin hayatlarında önemli olduğunu ancak inançlarını iyi bilmediklerini belirtti.

Read & shop

Siyasetin desteği çekildiğinde tarikatlar amaçlarına ulaşamazlar

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), geçtiğimiz günlerde toplumun nabzını tutan yeni bir rapora göre, Türkiye’de çoğunluk her alandaki radikalleşmeye karşı olduğu gibi, dinci radikalleşmeye de karşı bir tavır sergiliyor. TEPAV’ın 2016 ve 2020 yıllarında yaptığı kapsamlı anketlerde toplum çoğunluğu laik ve demokratik bir toplumda yaşamak istiyor. Bu oran 2016 yılında yüzde 75 düzeyinde iken,…

Read & shop