Kuzenlerimizi “Dünya ‘Onlar gibi’ olmasın” diye öldürdüler; hiç değişmediler!

… Evet, öldürdüler, öldürüyorlar ve de öldürecekler… Avrupa aydınlanmasından önce, Asya’da Mezopotamya’dan Çin’e, Orta Asya’dan ön Asya’ya, Mısır’a kadar “aydınlanmış uygarlıklar” yaşadı. Amerika’da da “kuzenlerimiz” Kızılderililer, Mayalar, Aztekler, İnkalar, Olmekler, Toltekler… Ne var ki, “Aydınlanmamış” ve sonra da “aydınlandıkları hâlde” Avrupalılar, her gittikleri yerde, “o medeniyetleri yok etmek için” ellerinden geleni artlarına koymadılar… Zira, “o…

Loading

Read & shop