Görev, “Sınırları korumak” değil mi?

4.1.1961 tarih ve 211 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu”nun bazı maddeleri TBMM’de 13 Temmuz 2013’de değiştirildi. Değiştirilen maddeler arasında “UMUMİ VAZİFELER” Bölümü’ndeki “35’inci Madde” de vardı. 35’inci madde şöyle diyordu; “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.” “Değiştirilen 35’inci Madde” ise şöyle oldu; “Silahlı…

Read & shop