Gündemi muhalefet belirlemelidir

Hayatın günlük akışında vatandaşın çektiği sıkıntılar, yaşadığı zorluklar konuşulup tartışıldıkça, iktidargüç kaybediyor. Bu nedenle de iktidar çevreleri, doğal olarak gündemi belirlemeye ve kendi denetimleri altında tutmaya çalışıyorlar. Muhalefet, bu oyunu bozmalı ve adeta gündeme el koyup gündemi belirler hale gelmelidir.   ‘Cambaza bak’ siyaseti! İktidarın ve iktidara destek veren çevrelerin ‘gündem’ konusundaki temel yöntemi, ‘cambaza…

Read & shop

Göçmenliğe giriş

Göçmen veya muhacir, mülteci veya sığınmacı… Öncelikle tanımların ne olduğunu bir anlayalım. Göçmen (muhacir), bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir. Hukuki olarak göçmen, en az iki ülkeyi ilgilendirmektedir. BM’nin tanımı ile mülteci, “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti ve ya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu…

Read & shop