Belçika’da 55 hakim ve savcı hapse girdi

Belçika’da 55 hakim ve savcı ülkenin Harren bölgesine açılan yeni bir cezaevine gitti. Cezaevi koşullarını ilk elden deneyimlemek, içeri attıkları kişilerin hangi şartlarda kaldıklarını, ne gibi durumlarla karşılaştıklarını görmek isteyen hakim ve savcılar, “iki gün gönüllü mahkum” oldu.

Loading

Read & shop

Siyasi dayanışma adalete bağlılığın önüne geçiyor

Devletin kemirgenleri, devletin içindedir. Bunlar rüşvet alarak görevlerini yapan ya da görevlerini yapmak için rüşvet bekleyen kimselerdir. Bu kötülükler Türk Ceza Kanunu gereğince ağır yaptırımlara bağlanmıştır. Ancak kazancının kötülüğünü ve iyiliğini düşünmeden kendilerini donatmak için görevini kötüye kullananlar bunları gözetmeden rüşvet almakta sakınca bulmazlar. Rüşvet hastalığı cumhuriyetin ilk yıllarından beri bizim devlet görevlilerinin işlediği suçlar…

Loading

Read & shop

Gerçek savcılar ve yargıçlar da sindirildi

Türkiye’nin şu anda içinde yaşadığı dönemde hukuk kurallarını aramak boşunadır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çoktan çıktı. Yasalara gelince, biliyorsunuz ki hukuk devleti başka bir kavramdır, yasa devleti başka bir kavramdır. Bir ülkede yasaların olması ve onların uygulanması, o ülkenin hukuk devleti olduğunu göstermez. Yasaların da genel hukuka, uluslararası…

Loading

Read & shop

Cumhuriyet savcılarına büyük görev düşüyor

Büyük Atatürk’ün temellerini attığı ve Atatürk’e yaraşır arkadaşlıklarıyla niteliklerini, özelliklerini koruyan yöneticilerin üzerinde özenle durduğu Cumhuriyet yapısı özellikle AKP iktidarı zamanında din konusunda ödünler verilerek kendi varlıklarını koruma ve sürdürme çabasına dönüşmüştür. Bu bakımdan içinde yaşadığımız pırıl pırıl ülkemizin din girişimlerinden, gericilerden çektiği sıkıntıları, yaşadığı kötülükleri unutup yeniden din devleti özlemiyle oy toplama çabasına dayanan…

Loading

Read & shop