Hukuk gündeminin günlük hayata yansımaları

Noterler Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapabilecek 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; Taşınmaz satış sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecektir. Kanun kapsamında; noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili…

Read & shop