Pandemiden endemiye

Başlığı oluşturan tıbbi terminolojiye ait iki sözcük artık herkesin günlük konuşma diline girdi ama yine de açıklayalım: Pandemi, bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülkelerde, kıtalarda dolayısı ile tüm dünya ülkelerinde yayılım göstermesidir. Endemi ise eski Yunanca”en” içinde ve “demos” da insanlar anlamında yani bir bulaşıcı hastalığın belli bir popülasyonda varlığını sürdürebilmesi anlamındadır. Endemide kritik olan…

Read & shop