Sanayicinin gündemi mesleki eğitim

Sanayiciler, Türkiye’nin üretim ve ihracatında katma değerin yükselmesinin ancak nitelikli elemanlarla mümkün olabileceğini belirtirken, mesleki ve teknik eğitimde söz sahibi olmak istiyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), iş dünyasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki bileşenleriyle birlikte İzmir’de hem belli başlı mesleki ve teknik liselerin hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yeni yaptırılacak okulların yönetimini üstlenmeye talip.

Read & shop

KOBİ’lere “çifte kavrulmuş” komisyon dayatması!

Bankalardan KOBİ’leri çıldırma noktasına getiren bir uygulama… Kredi tahsislerinde uygulanan çifte komisyon… Adeta bankalar için çifte kavrulmuş lokum! KOBİ’nin söz konusu uygulamaya karşı koyma gibi bir şansı yok… Ta ki, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ve Maliye Bakanlığı’nın hassasiyet göstererek, uygulamanın yanlış olduğuna kanaat getireceği güne kadar! Kaldı ki, bugünlerde Cumhur İttifakı’nın bu konuya ilgi göstermesini…

Read & shop