Taraflar arasında anlaşma yok, görüşmeler sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşında 25’nci gün geride kaldı. Bu sürenin sonunda gelinen aşamada Rusya askerî açıdan hala bir kazanım elde edememiş görünmektedir. Buna karşılık Ukrayna büyük ölçüde yıpratılmış, pek çok yerleşim merkezi harap edilmiş, altyapısı büyük hasar görmüş, aileler dağılmış buna rağmen bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir ulusal direniş göstermiştir. Rusya’nın bu hamlesi Ukrayna halkını kenetlediği…

Read & shop