Turizm 2022’de ümitli mi?

Ülkemizin coğrafi konum itibariyle, zaman zaman sürprizlerle karşılaşması adeta bir kaderdir. Bu ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi ve turizm geleceğini de etkilemektedir ve bunun değişimi elimizde değildir. Türk turizminde her yıla iyimser tahminlerle başlamakla beraber son üç senedir baş belamız “Covid-19 salgını”dır. Daha ne kadar süreceği belli değildir. Daha fenası ise coğrafyamızda başlayan Rus-Ukrayna savaşıdır. Başta…

Read & shop

Taraflar arasında anlaşma yok, görüşmeler sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşında 25’nci gün geride kaldı. Bu sürenin sonunda gelinen aşamada Rusya askerî açıdan hala bir kazanım elde edememiş görünmektedir. Buna karşılık Ukrayna büyük ölçüde yıpratılmış, pek çok yerleşim merkezi harap edilmiş, altyapısı büyük hasar görmüş, aileler dağılmış buna rağmen bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir ulusal direniş göstermiştir. Rusya’nın bu hamlesi Ukrayna halkını kenetlediği…

Read & shop