Makine Kimya Endüstrisi Kurumu

Bir zamanlar Türk savunma sanayinin temelini oluşturan MKE Kurumu, değişik isim ve statüler altında 15. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inebilen tarihi bir geçmişe sahiptir. Kurumun çekirdeğini, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Top Dökümhanesi oluşturmaktadır. O zamanki adı “Top Asithanesi” olan Tophane, Tophane-i Amire Müşirliği (1832), Tophane-ı Amire Nazırlığı (1908), İmalat-ı Harbiye…

Read & shop