Zeytine verilen zararın telafisi güç ve imkânsız

01/03/2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi halinde;  zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine olanak tanınmış; ilgili yönetmeliğin iptali…

Read & shop

Dövizle ödeme yasağı

19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) (“Tebliğ“) yayımlanmış ve menkul satış sözleşmeleri açısından ödemelerin döviz cinsinden yapılması konusunda sınırlama getirilmiştir. Her ne kadar, Tebliğ’in uygulama esasları, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Bakanlık“) 21 Nisan 2022…

Read & shop