Devri sabık; Putin yargılanacak mı?

Putin’in yargılanmasını konuşanlar var. Ukrayna nedeni ile.  Gerçek dışı bir hezeyan olarak algılamak mümkün. O yargılanacak da Bush, Clinton, Obama yargılanmayacak? Olacak iş mi bu? Ama bunun konuşulabilmesi bile elektronik haberleşme çağında olabilen bir mucize. Giderek “liderlerin” yargılanabilir hâle gelmesi önümüzdeki on yıllarda artarak konuşulan bir mevzu olacaktır. Yassıada mağdurları tazmin ediliyorlar. Hoş takdir edilen…

Read & shop