Küfür veya rüzgara karşı işemek

Tüm dünyada bir “pideleşme süreci” yaşıyoruz. Şekilci veya isterseniz göstermelik “elitizm” e karşı bir hareket. Aristokrasi yerine meritokrasinin geçmesi zaman alacak. Aristokrat özentisi Liderler yerini dünyada “halk tipi” ve donanımsız “liderlere” bırakıyor.  Bunun toplumda gözle görünür bir şekli de “küfürlü konuşmak.”  Eskiden beri olagelen bir akım artık dip dalga falan değil suyun en üstüne çıktı.…

Read & shop