SANAYİCİLER OSB TASARISINA TEPKİLİ

“Bu haliyle yasalaşmamalıdır” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan ve Türkiye’nin sanayi üsleri olarak adlandırılan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanun Değişiklik Taslağındaki bazı maddeler sanayi sektöründe büyük yankı uyandırdı. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği statüsünde bulunan ve parsellerde üretime yeterli oranda başlandığı taktirde genel kurula geçerek bölgede yer alan sanayicilerin yönettiği Organize Sanayi Bölgelerinde genel kurula…

Read & shop