İzmir’in siyasi kodları

Yaklaşık bir yıldır Türkiye, seçimini 2022’de ve erken mi yoksa 2023’de ve normal takviminde mi yapacağına kitlendi. İttifakların, müttefiklerini yoğun olarak gözden geçirdiği ve yeni arayışlara girildiği, kamuoyu gündemindeki yerini zirvede tutuyor. Kamuoyu araştırmaları giderek yoğunlaşıyor, iktidar değişim olasılıkları değerlendiriliyor. Bu arada,  yeni kurulan partiler kadar, 12 Eylül’de kapatılmasına rağmen, yıllar sonra yeniden siyaset sahnesine…

Read & shop

Üniversite kenti İzmir’in avantajları

Bilgi Teknolojisinin gelişimi, öğrenme ihtiyacında küresel patlamayı tetikledi; bu sayede eğitim ve öğretim, “uluslararası ekonomik bir değer” kimliği kazanarak yaklaşık 100 milyar USD tutarında bir kaynağın dolaştığı verimli bir pazar haline geldi. Bu kaynak bilim arzı güçlü ülkelere akıyor. Bu ülkelerin Üniversite Kentleri, söz konusu akımdan en yüksek payı alıyor. Bu pazarda finans hareketleri yanında…

Read & shop

Türk Yükseköğretiminde İç Pazar Hareketliliği

Türk Yükseköğretiminde Arz/Talep Dengesinde Çarpıcı Değişiklikler Oluyor Türk Üniversiteleri, daha önce yaşamadıkları bir gerçekle tanışıyor; saygın ve kurumsallaşmış devlet Üniversitelerimizde bile kontenjan açıkları artıyor. Kontenjan açığı, öğrenim ücretleri Devlet üniversiteleriyle karşılaştırılamayacak düzeyde yüksek olan Özel Vakıf Üniversitelerinde nedeni açıklanabilir ve anlaşılabilir bir sonuçtu. Bu kontenjan açıklarının nedenleri kamuoyu önünde tartışıldı. Öğrencilerin sıkça değişen Öğrenci Seçme…

Read & shop

Üniversite Kentleri ve Kent Ekonomisi

Üniversite Kentlerinin Dinamikleri • Bilimsel yöntemlerle üretilen bilginin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı sadece desteklemediğini; kent yaşamını ayakta tuttuğunu kavramış kentlerdir. • Bilimin temel ekonomik, sosyal ve kültürel değerler olduğunu anlamış kentlerdir. • Damarlarında bilimin aktığını, tüm sektörlerde, bilgi üretim ve tüketiminin temel itici güç olduğunu benimsemiş kentlerdir. • Bilimin ürettiği sanatın, yaşamlarına yaratıcılık ve…

Read & shop

İzmir’de Aile Yanında Konaklama Araştırması

İzmir’in Üniversite Kenti olma potansiyelinin önemli ölçütlerinden biri, kent ölçeğinde, üniversite öğrencileri için 2021-2022 döneminde kamuoyunu en çok rahatsız eden sorun olan konaklama yetersizliğinin üstesinden gelme becerisidir. Bu konuda, Bornova ilçesinde yapılmış bir araştırmada, ilçe hanelerinin aile yanında konaklama potansiyeli belirlenmişti. Çalışmada, üniversitelere yakın mahalleler dikkate alınmıştı. Bornova’daki 975 hane ile görüşülmüştü. 482’si kadın ve…

Read & shop