Artık tencere kaynamıyor

Merhum Osman Bölükbaşı, “İşler çıkmaza girdiğinde, kötü gittiğinde ve gemi karaya oturunca kaptan deniz bitti dermiş” diyordu. “Hiç deniz biter mi?” diye de sorardı. Şu an yaşanan tablo aynen Osman Bölükbaşı’nın dediği gibidir ve kaptan artık “Deniz bitti” diyor.  Bir başka örnek Anavatan Partisi’nin 1989 yerel seçimlerinde yaşadığı durumdur. Gerçekten Anavatan Partisi 1989 öncesinde pek…

Read & shop

Türkiye bir “açık cezaevi” değil

Öncelikle hukuksal bir durumu tespit ederek konunun açıklanmasına çalışalım. Şüphesiz Türkiye bir “açık cezaevi” değildir. Bu sebeple: Yasal prosedürü tamamlayan kişiler Türkiye’ye girebilir. Bunun için: Kimlik, pasaport ve karşılıklı bir anlaşma yoksa vize olması gerekir. Bu şartları taşıyan kişiler Türkiye’ye girebilir. Belirli müddet kalabilir ve sonra da Türkiye’yi terk ederler. Türk vatandaşları da ancak yukarıdaki…

Read & shop

İddialar doğruysa ’adli ve idari’ gerekenler yapılmalı

Uzun zamandır SADAT konusu kamuoyunda tartışılmaktadır. Bu konu ile ilgili çok çeşitli iddialar ileri sürülmektedir. Bu iddialarla ilgili bugüne kadar “adli veya idari” bir soruşturmanın yapıldığını duymadık. Oysa öncelikle herhangi bir “suç duyurusuna” gerek kalmadan, iddialarla ilgili bir “adli veya idari” soruşturmanın yapılması gerekirdi. Şimdi CHP, daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konu ile…

Read & shop

Güvenilir değilse, o yönetim ayakta kalamaz

Devlet, kurumlar hiyerarşisidir. Hiçbir kurum tek başına devleti temsil etmez ve edemez. Bu kurumların en önemli özelliği “güvenilir” olmalarıdır ve “güvenilir” olmaları şartıdır. Ünlü düşünür Konfüçyüs diyor ki: “Bir yönetimin üç vasfı olmalıdır. Birincisi, halkın iaşesini sağlamak. İkincisi, halkın güvenliğini sağlamak. Üçüncüsü “güvenilir” olmak.” ve ekliyor: “Bir yönetim ilk ikisini sağlamsa bile kendisi “güvenilir” değilse…

Read & shop

‘Anayasal devlet’ değil, ‘anayasası olan devlet’e doğru gidiyoruz

Önce hukuksal bir tespitle konuya başlayalım. Bugün Türkiye’de Anayasa diye adlandırılan bir metin vardır. Ancak bir konunun altını çizerek vurgulayalım. “Anayasal Devlet” ile “Anayasası olan devlet” çok farklı şeylerdir. Şöyle ki: Hemen hemen rejimleri ne olursa olsun bütün devletlerde bir “anayasa” vardır ve bunlar hiç şüphesiz “Anayasası olan” devletlerdir. Ancak “Anayasal devlet” ise pek az…

Read & shop

Tartışmanın yerini atışma ve hakaret aldı

Bir ülkede, bir toplumda yükselme de, düşme de aynı zamanda olur. Hatta belli kurum ve kuruluşlar yükselirken, diğerlerinde düşme olmaz. Bunlar da eş zamanlıdır. Yükseliyorsa, genel olarak bütün kurum ve kuruluşlar yükselir. Sporda, edebiyatta, şiirde, sanatta, ekonomide, heykelde kısaca bütün sahalarda artış kendini gösterir. Son yıllarda ne yazık ki ülkemiz hemen bütün alanlarda çöküşü yaşıyor.…

Read & shop

Su almaya başlayan tekne terk edilir

Tekne su almaya başladı mı, öncelikle en yakındakiler tekneyi terk etmeye başlar. Bu siyasette de genel kuraldır. Ve geçmiş siyasi tarihimizde bunun pek çok örnekleri vardır. AKP’de yaşananlar da bu kurallın tipik örnekleridir. İlaveten, partilerde bir başka genel kural daha vardır. Genel Başkanlar partiyi kurarken, “yol arkadaşlarını” tespit ederler ve önceleri bu arkadaşları için “vazgeçilmez”…

Read & shop

Dini ve milli günlerde ayrıştırmak yaranın daha da derinleşmesine yol açar

Dini ve Milli bayramlar millet hayatında çok önemli günlerdir. Öncelikle bir konunun altını çizmemiz gerekir. Dini bayramlar, milli bayramlar kutlanabildiği takdirde kutlanabilir. Çünkü milli bayramlar, millet egemenliğinin, hür ve bağımsız yaşamanın, kurum ve kuruluşları ile devlet olmanın, kan, ter ve gözyaşı dökülerek elde edilmiş zaferlerin ürünüdür. Bu sebeple ancak belirttiğimiz vasıfları taşıyan ülkelerde ve milletlerde…

Read & shop

Kimse itham edilmemekte ama bir vasıftan söz edilmektedir

Millet ittifakının en büyük eksikliği, artık seçim döneminin başlamasına ve erken geç tartışmasının artık bitmesine rağmen, bırakın adayın ismi üzerinde, nasıl bir aday gösterileceğinin dahi belirlenmemiş olması hem çeşitli söylentilere yol açmakta ve hem de kamuoyunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Eksikliklerden biri ve en önemlisi budur.   İş torbadan ne çıkacak durumuna kalmamalıdır. Bu itibarla……

Read & shop