Metamorfoz

Metamorfoz, daha çok biyolojik anlamı ile öne çıkar ve özellikle böcekler için kullanılan bir terimdir.   Canlının tırtıl düzeyinden yetişkin düzeye geçişini tanımlar yani bir tür başkalaşımı ifade eder. Günümüze kadar 180 milyon yıl boyunca da evriminin çeşitliliğinin temel etkenidir ya da genel olarak söylersek, yaşayan türler içinde metamorfik olanların fazla çeşitlilik göstermesinin ve dolayısı ile…

Read & shop