Medreseler ülkesi mi oluyoruz?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur” demiş ve başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere “Türk çocuklarını, Türk gençlerini eğitecek” kurum ve kuruluşlara “yürüyecekleri yolu” göstermiştir. Bu arada TC Anayasası’na “Laik / Hukuk Devleti” ibaresi “değiştirilemez madde” olarak…

Read & shop