Engellilerden tüketici hakları manifestosu

Engelliler Konfederasyonu, gerçekleştirdiği “Engellilerin Tüketici Hakları Çalıştayı” ile engellilerin tüketici hakları konusunda taleplerini belirledi. Çalıştay sonucunda açıklanan manifestoda “Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi”nin engellilere özgülenmesi istendi.

Read & shop