Güvenilir değilse, o yönetim ayakta kalamaz

Devlet, kurumlar hiyerarşisidir. Hiçbir kurum tek başına devleti temsil etmez ve edemez. Bu kurumların en önemli özelliği “güvenilir” olmalarıdır ve “güvenilir” olmaları şartıdır. Ünlü düşünür Konfüçyüs diyor ki: “Bir yönetimin üç vasfı olmalıdır. Birincisi, halkın iaşesini sağlamak. İkincisi, halkın güvenliğini sağlamak. Üçüncüsü “güvenilir” olmak.” ve ekliyor: “Bir yönetim ilk ikisini sağlamsa bile kendisi “güvenilir” değilse…

Read & shop