Üniversite Kentleri ve Kent Ekonomisi

Üniversite Kentlerinin Dinamikleri • Bilimsel yöntemlerle üretilen bilginin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı sadece desteklemediğini; kent yaşamını ayakta tuttuğunu kavramış kentlerdir. • Bilimin temel ekonomik, sosyal ve kültürel değerler olduğunu anlamış kentlerdir. • Damarlarında bilimin aktığını, tüm sektörlerde, bilgi üretim ve tüketiminin temel itici güç olduğunu benimsemiş kentlerdir. • Bilimin ürettiği sanatın, yaşamlarına yaratıcılık ve…

Read & shop