Kordonboyunun geleceği

GÖZLEM gazetemizde 22 Temmuz tarihinde çıkan “Kordonboyu Üzerine Yeniden Düşünmek” başlıklı yazım çeşitli tepkilere yol açtı. İzmir’in en kıdemli gazetelerinden Ticaret Gazetesi’nin sahiplerinden Cemal Tükel dostumdan ilginç bir soru geldi: “1950’den sonra Selanik, Beyrut ve İzmir’de yaklaşık aynı zaman birimi içinde 2-3 katlı evlerden 6-7 katlı binalara geçiş, özellikle Selanik ve İzmir’de Kordondaki görüntünün yok…

Read & shop