İzmir’de Aile Yanında Konaklama Araştırması

İzmir’in Üniversite Kenti olma potansiyelinin önemli ölçütlerinden biri, kent ölçeğinde, üniversite öğrencileri için 2021-2022 döneminde kamuoyunu en çok rahatsız eden sorun olan konaklama yetersizliğinin üstesinden gelme becerisidir. Bu konuda, Bornova ilçesinde yapılmış bir araştırmada, ilçe hanelerinin aile yanında konaklama potansiyeli belirlenmişti. Çalışmada, üniversitelere yakın mahalleler dikkate alınmıştı. Bornova’daki 975 hane ile görüşülmüştü. 482’si kadın ve…

Read & shop