Kargaşada kaosu yaşıyoruz

Evren, doğa ve insanın günlük yaşantısının akış ve işleyiş süreçleri oldukça karmaşıktır.  Bu süreçleri başıboş akışına bırakırsanız kargaşadan kaos çıktığını görürsünüz. Ancak tekil aklın düzeni olarak, otoriter tek boyutlu bir kişisel düzen kurmaya kalkarsanız, bu durum da, daha genel boyutta daha da çok düzensizlik ve kaos yaratır. Zira kaos ve düzen iç içe ilişkiler yumağı…

Read & shop