Derecelendirmede rekabet sorunu

Küreselleşme ile birlikte finansal piyasalarda çeşitlilik ve karmaşıklık oldukça arttı. Sermaye hareketleri yoğunlaştı ve globalleşti. Yatırımcılar ve borç verenler objektif standartlarda ölçülebilen riskleri öğrenme talebini yarattılar. Borçlanma yapan şirket, kurum ve devletlerin borçlarını geri ödeme risklerinin ölçülmesi gereği doğdu. Böylece profesyonel kadrolardan oluşan derecelendirme kuruluşları kurulmaya başlandı. Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarında derecelendirme kuruluşları önemli bir…

Read & shop