“İnsanlık / Adalet / Adil hakim” üzerine düşünceler ve bir örnek…

Atatürk, 1920’lerde “Cumhuriyeti ve devleti inşa ederlerken demiştir ki; “İnsanlar, huzur ile, vicdan özgürlüğü ile çalışmak gereksinimindedir. Bu ise, toplumu yöneten devlette ve hükümette adaletin kesin şekilde egemen olmasıyla mümkündür. Bunu temin edecek şey, adliyemizdir. Bir memlekette adalet olmazsa, o memlekette anarşi var demektir, orada hükümet yok demektir.” İslâmda “adalet” her şeyden üstün tutulmuştur. Kuran…

Read & shop