İran’da neler oluyor?

İranlılar, günümüzden 2600 yıl önce Pers imparatorluğunu (Ahameniş) kurmuşlardı ve bu tarihte Ortadoğu’da kurulmuş olan imparatorluklar içinde en büyüğü idi. Hindistan’dan Mısır’a kadar uzanıyordu. Büyük Kiros diye bilinen önderlerinin emri altında birleşen İranlılar, kuzeydeki Med Krallığını istila etmişler, fetihlerine devam ederek Babil, Fenike, Urartu, Manna, Lidya, Babil ve Mısır’ı ele geçirerek, o zamanlar bilinen tüm…

Read & shop