Partizanlığın kıskacında, saçma sapan görüşler

Türkiye Cumhuriyetinin, buzlu karanlıklardan doğan bir şanlı cumhuriyet olduğunu unutanlar yetmiyormuş gibi yoktan var edercesine çalışmalar ve çabalarla yaratılanlar göz ardı edilerek varlığını inkar durumuna düşüren saçma sapan konuşmaları, üzüntüyle izliyorum. Biz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının açtığı yolda uygarlığın ve çağdaşlığın tüm olanaklarına kavuşan, bu yetmiyormuş gibi yarınları da bu doğrultuda yaşanır kılan olanaklarla…

Read & shop