Kişisel inanç darboğazının çıkmazı

İktidar, kendi varlığı için uzaktan yakından ilgili olabilecek çoğu olay ve olguyu bir tehdit olarak algılıyor. İlkel beyin dönemi dahil, beyne sahip her canlı, hayatta kalabilmek için çevreden gelecek her türlü tehlike ve tehdit olgusuna aşırı duyarlı olagelmiştir. İlkel insanda bu durum tehdit ve tehlikenin varlığına “inanmak” üzerinden şekillenen bir işleve dönüşmüştür. Bu nedenle insan…

Read & shop