Sosyal güvenlik açıkları, EYT ve aktüeryal denge

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün 1952 tarihli “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi” ne göre sosyal güvenliğin ana unsurları şunlar; Hastalık (sağlıkla ilgili her türlü bakım gideri), hastalık (gelir kaybına neden olan risklerin karşılanması), işsizlik, malullük, ölüm ve aile yardımları temel yapısını oluşturuyor. Sosyal sigortalar temel olarak prim tabanlı bir sisteme dayanmaktadır. Türk sosyal güvenlik sisteminde…

Read & shop