‘Güldür güldür’ yönetmenin dayanılmaz hafifliği!

Ülkemizin ekonomik ve siyasal sorunları derinleştikçe, yönetsel problemler de daha çok duyumsanmaya başlıyor. Bu durum, ister istemez, yönetim anlayışındaki çarpıklıkları / yanlışlıkları daha da öne çıkarıyor. ‘Tarihi zengin / kültürü derin’ bir ülke olan ve günümüzde 84 milyonluk koca bir ülke haline gelen Türkiye’nin, yönetim sorunsalı giderek büyüyor ve derinleşiyor.   Gaf üstüne gaf! Yurttaş…

Read & shop