Kötümser bir ruh yerine iki küçük yapıcı adım önerisi

Muz bir yerde 10 TL, diğerinde 17 TL. İki satıcı da kazanıyor. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ne zaman geçmiyorduk ki?   Eğitim sistemimiz sorunlu. “Ah vah” diye kötümser bir ruh haline düşmek yerine alın size iki küçük yapıcı adım önerisi. Birincisi: Generation Exchange programı. Yıllardır Kaliforniya’dan başlayarak yaygınlaşan bir sistem. Burada da yapılmaması için bir…

Read & shop