Bugünler de ‘geççek’!

Ukrayna’da sıcak saatler yaşanırken, dünya yeni bir savaşın ortaya saçılan kıvılcımlarını ilgiyle izleyip, savaş ateşinin sıcaklığını tüm yönleriyle duyumsarken; ülkemizin ekonomik ve siyasal gündeminde de sıcak konular yaşanıyor. Ekonomide ve siyasette riskler artıyor, sorunlar ağırlaşıyor. İktidar bloku, tüm gücüyle muhalefetin birlikteliğini ve oluşturduğu 6’lı masayı olumsuzlamaya / itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Buna karşın muhalefet, 28 Şubat’ta yeni…

Read & shop