Pandemi yönetilemiyor

Pandeminin yönetilemediğine dikkat çeken Fincancı, “Etkili dozda aşılama sayılarımız çok düşük olmasına rağmen bakanlık etkin bir aşılama kampanyası yapmamakta ısrar ediyor” dedi. İzmir Barosu’nda düzenlenen basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri ile Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla tabip odalarının yöneticileri katıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur…

Read & shop