Emek ucuzdu, ekmek pahalıydı

Üretim faktörleri ile gelirleri arasında uçurum olursa, söz gelimi kârlar çok artar, ücretler çok düşerse, sosyal sorunlar oluşur. Ücret-fiyat dengesi bozulursa, yoksulluk artar. Türkiye’de en büyük sorun, ücret-fiyat dengesinin bozulmasıdır. Başkanlık sistemi ile bu sorun toplumsal huzuru bozdu, toplumda tedirginlik yarattı. Söz gelimi birçok bölgede normal bir dairenin kirası 15-20 bin liraya yükseldi. Bir doçentin…

Read & shop

Depremin ekonomik ve sosyal maliyeti

Depremde onbinden fazla can kaybı var. İnsan hayatı maliyet hesaplarına sığmaz. Dahası insan kaybı, yalnızca bizim ve Suriye’nin değil tüm insanlığın acısıdır. Depremde yıkılan ve hasar gören bina ve altyapı, servet, varlık, kaynak kaybıdır. Deprem kurtarma ve faaliyetleri ise katma değer yaratır. Söz gelimi iş makinelerinin çalışması, akaryakıt harcaması, iş gücü, bütün bunlar katma değer…

Read & shop

Hükümet seçim paniği yaşıyor

Bu seçimlerde, Cumhur İttifakı kritik eşiktedir. AKP kaybederse birden çöker. Çünkü oy verenlerin bir kısmı bütçeden para alıyor. Kamu imkanlarından yararlanıyor. MHP de kalmaz, zira MHP de devlet imkanlarını ve bürokrasiyi paylaşıyor. Bu nedenle hükümet seçim paniği yaşıyor. Kim ne isterse veriyor. Bu da ekonomiyi çıkmaza sokuyor. Kamu bankalarından ucuz kredi, bütçeden para dağıtma, vergi…

Read & shop

Doları zorla tutmanın maliyeti

Hükümet doları tuttuğunu iddia ediyor. 2022 yılı Ocak-Kasım arasında TÜFE oranı yüzde 62,35 oldu, buna karşılık dolar kuru enflasyondan daha az yüzde 38,8 oranında arttı. 4 Ocak 2022 tarihinde 13,4247 TL olan dolar kuru, 30 Kasımda 18,6291 oldu. Merkez Bankası, Reel kur endeksini detaylı hazırlayarak; TÜFE ve Yİ-ÜFE’ ye göre hesaplayıp ilan ediyor. Bu hesaba…

Read & shop

Enflasyon verileri arasında tutarsızlık var

Eylül ayı TÜFE oranı yüzde 83,45 ve Yurt içi ÜFE oranı yüzde 151,50 olarak açıklandı. Yıllık bazda; Yİ-ÜFE ile TÜFE arasında 68 puan fark olması, istikrarsızlık içinde istikrarsızlıktır. Ayrıca bu fark önümüzdeki aylarda TÜFE’ye yansıyacaktır. TÜFE’ye denk gelen İTO geçinme endeksinde artış yüzde 107.6’dır. Yİ-ÜFE’ye yakın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi’nde artış ise TÜİK’in tersine daha…

Read & shop

Bu faizin altında ne var?

1 Ocak 2018 tarihinde bir dolar 3,78 TL, bir TL ise 0,2645 dolar idi. 22 Eylül 2022’de bir dolar 18,3682 TL, bir TL 0,0544 dolar oldu.  Bu süre içinde TL’nin değer kaybı;  0,2654-0,0544=0,2101 dolar oldu. Yüzde olarak; (0,2101/ 0,2645 ) x100 = yüzde 79,43 oldu. Bu dönem; dünyada diğer paralara göre ve Cumhuriyet tarihinde TL’nin…

Read & shop

Yanlı ve yanlış politikalar kriz derinleştirdi

Yanlı ve yanlış politikalar Türk Lirası krizini derinleştirdi ve Türkiye’yi enflasyonu da içinden çıkılmaz bir sona getirdi. 2002 sonunda dolar 1,600 lira idi. 2022 Ağustos ortalaması 18,20 lira oldu. Artış oranı yüzde 1127’dir. 2002 yıllık tüketici fiyatları yüzde 29,7 iken 2022 Ağustos’ta yüzde 80,21 oldu. 2002 yıllık toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE-Benzeri Yİ-ÜFE ) o…

Read & shop

Bugünkü ortamı iktidar zorla yarattı

2002, AKP iktidar olduğunda, 2001 krizi bitmişti. Önlem olarak hükümet ve IMF “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” yapmıştı. İktisadi konjonktür yükselmeye başlamıştı. Geldiğimiz 2022 yılında, TL krizi ile başlayan kriz, ağır bir buhrana dönüştü. Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunları, siyasi iktidar adeta zorla yarattı. Kriz 2018 kur şoku ve TL krizi ile patladı. 2018 yılına kadar…

Read & shop

TÜİK geçinme endeksi hazırlamalı

Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunları, siyasi iktidar adeta zorla yarattı. Kriz 2018 kur şoku ve TL krizi ile patladı. 2018 yılına kadar geçen 16 yılda yapılanlara bakarsak, krizin kaçınılmaz bir son olduğunu görebiliriz. TÜİK enflasyon verileri doğrudur veya yanlıştır diye doğrudan hüküm vermek imkanımız sınırlıdır. Ama gerek TÜİK’in enflasyon verilerini kendi içinde ve gerekse diğer…

Read & shop

Kriz derinleşecek

Açıklanan ekonomik veriler, ekonomide krizin derinleştiğini ve daha da derinleşeceğini gösteriyor. Bugüne kadar ekonomide, cari açıkla kan kaybettik, yanlış faiz ve kur politikası enflasyon yarattı, Türkiye orta gelir tuzağına düştü ve halk yoksullaştı. Dış borçlarda temerrüt riski arttı. Yabancı sermaye çıktı. Yurt içi tasarruflar da çıkıyor. Yatırım yapılmıyor. Beyin göçü yaşıyoruz. Ekonomide tahribat artarak devam…

Read & shop