Kira bedelinin belirlenmesi ve dövizle işlem yasağı

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında kira bedeli belirlenmesi hususunu düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesine göre; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olmaktadır. Dolayısıyla bir kira sözleşmesine ilişkin artış belirlenirken, üst sınır olarak ancak, bir önceki…

Read & shop