Çöl, kültür ve ekonomi

Arabistan, bilindiği kadarı ile dünyada tespit edilebilmiş petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birine sahiptir ( yüzde 18) ve doğal olarak da dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından birisidir. 250 milyar doları bulan bu rakam, neredeyse ülkenin tüm geliridir. Çünkü ülkenin yüzölçümü olan 2 milyon 150 bin kilometrekarelik alanın yüzde 95’i çöllerden oluşur. Çölleşme son yüzyılların küresel bir…

Read & shop