Görünen yoksulların bedel ödediğidir

Ülkemizde yeni bir ekonomi modelinin denenmekte olduğunu görüyoruz. Başlangıçta Çin modeli, Kore modeli dendi. Sonunda bunun; dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan, “faiz sebep, enflasyon neticedir” sloganıyla hayata geçirilen, gerçek maksadını anlayamadığımız çok başka bir model olduğunu öğrendik. Son birkaç ayda bu yeni ekonomik model denenmesinin sonuçlarını çok acı bir biçimde yaşamaya başladık. Daha başlangıçta açlık…

Read & shop

Hikâyesi tükenen iktidar, yeni hikâye arayışında!

Ülkemizde yaşam ve geçim koşulları, her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Dar ve sabit gelirli yurttaşlarımız, ekonomik-sosyal sorunların ağırlığı altında eziliyor ve içinde bulundukları olumsuzluklardan çıkış yolu arıyorlar. Hemen her alanda iktidarın, ülkeyi yöneten siyasal anlayışın sorunlarına çözüm bulamadığını görüyorlar. Bu arada siyasal iktidar hem hikâyesini ve hem de hikâyesi ile birlikte söylemini de tüketiyor.…

Read & shop

Çin modelinin başarı şansı yok

Son günlerde hükümet yetkilileri sürekli bir “Çin Modeli” kalkınma programı yürüttüklerini, bu politikalarla cari açığın fazla vermeye başlayacağını, böylelikle fiyat istikrarı sağlanacağını beyan ediyorlar. Yazılı ve görsel medyada da bazı iktisatçı ve ekonomist geçinenler de ciddi ciddi izlenen ekonomi politikasının bir “Çin Modeli” olduğu konusunda tartışma yürütüyorlar. Bu konudaki görüş ve değerlendirmelerimize geçmeden önce Çin…

Read & shop