Türkiye, Afganistan’da istikrarsızlığın aktörü yapılmak isteniyor

Afganistan konusuna sadece Afganistan’daki gelişmelerle sınırlı değil, daha geniş açıdan, bütün aktörleri dikkate alarak bakınca karşımıza çıkan tablo şöyledir: ABD; Irak’la başlattığı Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) daha sonradan revize ederek Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’ne dönüştürmüş, 2001 yılında Afganistan’a kadar uzatmış, bu arada Suriye, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinde de etki alanını genişletmiştir.…

Read & shop