‘Anayasal devlet’ değil, ‘anayasası olan devlet’e doğru gidiyoruz

Önce hukuksal bir tespitle konuya başlayalım. Bugün Türkiye’de Anayasa diye adlandırılan bir metin vardır. Ancak bir konunun altını çizerek vurgulayalım. “Anayasal Devlet” ile “Anayasası olan devlet” çok farklı şeylerdir. Şöyle ki: Hemen hemen rejimleri ne olursa olsun bütün devletlerde bir “anayasa” vardır ve bunlar hiç şüphesiz “Anayasası olan” devletlerdir. Ancak “Anayasal devlet” ise pek az…

Read & shop